• ikon
  Vagn Gravesen den 15-12-2014
  Skolebusser mandag den 22. december 2014.
  Skoleeleverne går som bekendt på ferie med juleafslutning fredag den 19. december 2014.  I busplanerne er angivet, at skolebusserne kører mandag den 22. december 2014.  Med hensyn til rute 572 skal hermed meddeles, at denne rute ikke kører mandag den 22. december 2014.
  Venlig hilsen
  Vagn Gravesen
 • ikon
  Helle Lundsgaard den 21-11-2014
  December 2014
 • ikon
  Helle Lundsgaard den 24-09-2014
  IDRÆT - NYT prøvefag

  Til sommer kan eleverne på 9. årgang for første gange få udtrukket idræt, som prøvefag. Prøvebekendtgørelsen og vejledningen til idrætslærerne om, hvad prøven skal indeholde, er nu klar. Eleverne skal blandt andet kunne sammensætte og fremvise et praksisprogram

  http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Sep/140919-Den-ny-proeve-i-idraet-skal-styrke-fokus-paa-bevaegelse-og-motion-i-skolen
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen