• ikon
  Helle Lundsgaard den 21-11-2014
  December 2014
 • ikon
  Vagn Gravesen den 05-11-2014

  Juleferien 2014.
  Børne og Familieudvalget traf beslutning om ferieplanen for skoleåret 2014-15 i januar 2013.  I denne plan skulle juleferien starte den 23. december med juleafslutning mandag den 22. december 2014.  Børne og Familieudvalget meddelte på baggrund af beslutningen det uhensigtsmæssige i at holde juleafslutning en mandag, og overlod derfor til skolerne at beslutte om man ville aflyse den 22. december 2014, såfremt skolerne kunne afvikle skoleårets timetal på de resterende 199 dage i skoleåret.
  På Spjald Skole har vi truffet beslutning om at afkorte skoleåret med én dag, sådan at vi holder juleafslutning den 19. december 2014.  Juleferien vil således starte den 20. december 2014.  Juleferien slutter den 4. januar 2015.
  Venlig hilsen
  Vagn Gravesen
  Skoleleder

   


   
 • ikon
  Helle Lundsgaard den 24-09-2014
  IDRÆT - NYT prøvefag

  Til sommer kan eleverne på 9. årgang for første gange få udtrukket idræt, som prøvefag. Prøvebekendtgørelsen og vejledningen til idrætslærerne om, hvad prøven skal indeholde, er nu klar. Eleverne skal blandt andet kunne sammensætte og fremvise et praksisprogram

  http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2014/Sep/140919-Den-ny-proeve-i-idraet-skal-styrke-fokus-paa-bevaegelse-og-motion-i-skolen
 • 24-11-2014
  14:10-16:25
  Skole-hjem samtale efterår 14 · 5A · 5B
  1
 • 26-11-2014
  15:00-16:15
  UV-forum ·
  1