Spjald Skole

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Profil

Evaluering af kvalitet

Princip for evaluering

Skolens indsatsområder

Pædagogisk Indsatsplan

Det vil naturligvis være implementering af folkeskolereformen, der er fokus på.

I forbindelse med denne udmøntning er hovedpunkterne i reformen målsætningen:

 

1) Folkeskolen skal udfordre alle   elever, så de bliver så dygtige, de kan.

2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

Handleplanen omfatter bl.a., at det pædagogiske personale for almenområdet deltager i et forsknings-, skoleudviklings- og uddannelsesprojekt under Aalborg Universitet hen over kalenderåret 2014. Dette uddannelses-forløb skal styrke det pædagogiske personales kompetencer i forhold til at give eleverne effektiv feedback.

Formålet med feedback-projektet er at få praksisnær viden om, hvordan det er muligt at gøre de ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune fortrolige med at anvende feedbackkommunikation som di

daktisk metode herunder kunne anvende disse informationer fra elevernes og børnenes horisont til

at kunne udvikle pædagogiske tiltag efterfølgende. Formålet er at udvikle og få viden om lærernes og pædagogernes diagnostiske kompetence til at vurdere læringsfremskridt. Dette består i løbende at kunne bedømme den enkeltes kundskabsniveau, læringsfremskridt og sværhedsgraden af forskellige læringsopgaver i undervisningen og pædagogisk virksomhed og på denne baggrund kunne iværksætte didaktisk handlen.

Ligeledes indgår innovation som metode til at skabe forandringer i den daglige undervisning.

Den pædagogiske udvikling vil blive fulgt meget nøje fra et nyoprettet udviklingsteam, der omfatter faglige vejledere og skolens ledelse.

I løbet af de næste par skoleår vil mange lærere være på fjernkursus i undervisningsfag, som ikke er deres liniefag fra seminariet.  Undervisningsministeriet har fastsat en kompetenceudviklingsplan, der i 2016 har som mål, at eleverne undervises i skolens fag af lærere med liniefagskompetence i 85% af timerne.  I 2020 skal denne procentdel være oppe på 95%.

Det bliver en stor udfordring, som vi er i fuld gang med at løse i Ringkøbing Skjern Kommune.  Det vil ligeledes betyde, at enkelte lærere vil være fraværende i den daglige undervisning i op til 10 dage for hvert modul, de deltager i.  Vi forsøger at planlægge dette med så lidt fravær som muligt for de enkelte klasser.

I løbet af de næste par skoleår vil mange lærere være på fjernkursus i undervisningsfag, som ikke er deres liniefag fra seminariet.  Undervisningsministeriet har fastsat en kompetenceudviklingsplan, der i 2016 har som mål, at eleverne undervises i skolens fag af lærere med liniefagskompetence i 85% af timerne.  I 2020 skal denne procentdel være oppe på 95%.

Det bliver en stor udfordring, som vi er i fuld gang med at løse i Ringkøbing Skjern Kommune.  Det vil ligeledes betyde, at enkelte lærere vil være fraværende i den daglige undervisning i op til 10 dage for hvert modul, de deltager i.  Vi forsøger at planlægge dette med så lidt fravær som muligt for de enkelte klasser.

 

Lektiepolitik

Der tilbydes lektiehjælp to lektioner ugentligt for udskolings- og

indskolingselever samt tre lektioner ugentligt for mellemtrinnets

elever.

Regler for elevernes opførsel

Skolens ordensregler